Prepravný poriadok

Prepravný poriadok
pre dopravu osôb
nostalgickými vlakmi ŽSR

Pripravované akcie

Plán akcií
na rok 2021
pripravujeme


Náhodné foto
   Charakteristika klubu

   Klub historickej techniky pri Rušňovom depe vo Zvolene je neziskové, nezávislé, nepolitické, záujmové občianske združene, ktoré oficiálne vzniklo v roku 1998 zapísaním sa na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Klub združuje ľudí so záujmom o železničnú históriu a vôľou aktívne prispieť k jej záchrane.


   História klubu

   Hoci bol KHT oficiálne vytvorený až v roku 1998, neformálne sa začal tvoriť oveľa skôr, a to od roku 1994, kedy sa vo zvolenskom depe začala opravovať 422.0108. Úspešné ukončenie opravy a znovuzrodenie parného rušňa 422.0108 nastalo dňa 7.8.1998, kedy vykonal na trati Zvolen – Hronská Dúbrava technicko-bezpečnostnú skúšku. Popri oprave \"Malého Býčka\" členovia KHT spolu s RD Zvolen opravili v tom čase aj diesel-elektrický rušeň T 678.012, ktorého úspešná oprava bola ukončená v roku 1997. Park muzeálnych vozidiel v RD Zvolen sa rozšíril dňa 5.6.1998, kedy sem bol presunutý motorový vozeň M 131.1053 z RD Brezno. V nasledujúcom období klub znovusprevádzkoval motorový rušeň BN 60, služobný vozeň Dd 72442, cisternový vozeň R 555 150 a prípojný vozeň CDLm. Do skupiny prevádzkyschopných vozidiel v opatere KHT patria aj dva vozne Ci 3 9738 a Ci 4 7995.

   Okrem aktívnej záchrany historickej železničnej techniky, kde nepatria v prípade KHT len koľajové vozidlá ale i rôzna historická technika súvisiaca so železnicou (nové osadenie vodného žeriavu v RD Zvolen) sa činnosť klubu zameriava aj na prezentáciu železničnej histórie širokej verejnosti. Historické vozidlá klub verejnosti prezentuje účasťou na rôznych nostalgických jazdách, železničných výstavách, či stretnutiach doma i v zahraničí. Za zmienku stojí skutočnosť, že KHT je spoluorganizátorom pretekov parných rušňov GRAND PRIX, ktoré sa od roku 1998 každoročne na jeseň uskutočňujú vo Zvolene.


   Súčasnosť a ciele KHT do budúcnosti

   V súčasnosti klub pokračuje vo vykonávaní svojho poslania, a to v záchrane historickej železničnej techniky. Prioritou je udržanie v súčasnosti prevádzkyschopných historických koľajových vozidiel v najlepšom možnom technickom stave. Okrem toho klub v súčasnosti vykonáva rozsiahle opravy na parnom rušni 354.1178, osobnej motorovej drezine Dm 4 a diesel – elektrickom rušni T 466.0253. Všetky tri spomínané vozidlá sú opravované s cieľom ich opätovného uvedenia do prevádzkyschopného stavu.

   Rovnako klub pokračuje v organizovaní rôznych nostalgických jázd a železničných podujatí s cieľom priblíženia krásy železničnej histórie širokej verejnosti.

   Jedna z aktivít klubu je i dokumentačná činnosť, zbieranie historických fotografii, záznamov a iných dokumentov súvisiacich s históriou železnice na našom území.

   Medzi významné ciele KHT do budúcnosti patrí vybudovanie Múzea hornouhorskej dráhy v priestoroch rotundy v areáli depa vo Zvolene. Tento dlhodobý cieľ je stanovený vzhľadom k možnosti prezentácie historických vozidiel počas celého roka, i mimo nostalgických jázd, či podujatí.


   Spolupráca KHT s inými organizáciami

   Klub historickej techniky pri svojej činnosti spolupracuje s Múzejno-dokumentačným centrom ŽSR, železničnými spoločnosťami a železničnými historickými spolkami na Slovensku i v zahraničí. Rovnako KHT spolupracuje s inými organizáciami a spoločnosťami doma i v susedných krajinách. Jedným z významných cieľov do blízkej budúcnosti je nadviazanie širšej spolupráce s mestom Zvolen, prípadne Banská Bystrica, Sliač, Banská Štiavnica a ďalšími významnými centrami regiónu.


    Kto sa môže stať členom KHT?

   V súčasnosti má KHT desať aktívnych členov. Sú medzi nimi zamestnanci rôznych železničných spoločností Slovenska, pracovníci a poslucháči vysokých škôl i výskumných ústavov. Aj keď majú jednotliví členovia KHT rôzne profesie, spája ich spoločný vzťah k historickej železnici a túžba prispieť k jej záchrane.

   Z tohto dôvodu sa členom KHT môže stať každý, kto má záujem prispieť k záchrane železničnej histórie a je ochotný tomuto koníčku venovať bez nároku na finančnú odmenu určitý čas a úsilie. Nakoľko muzeálna činnosť je veľmi rozmanitá, svoje uplatnenie si nájde každý. Od vlakového personálu, cez zručných remeselníkov, či opravárov až po prekladateľov, fotografov, žurnalistov či iných pomocníkov. Odmenou za namáhavú, ale krásnu prácu, je vôňa či zvuk dymiaceho rušňa a pocit, že ste prispeli k záchrane a zachovaniu krásy a romantiky historickej železnice pre budúce generácie.

   Adresa
   Klub historickej techniky pri RD Zvolen

   Môťovská cesta 1

   960 03 Zvolen


   info@kht.skZobraziť Klub historickej techniky pri rušňovom depe Zvolen na väčšej mape

   Telefonický kontakt
Ing. Peter Oravec +421 907 858 522 peter.oravec@kht.sk
Ing. Peter Kálman +421 907 145 080 peter.kalman@kht.sk
Ing. Michal Vojenčiak +421 908 516 328 michal.vojenciak@kht.sk
Juraj Greguš dis. +421 915 269 310 juraj.gregus@kht.sk
Ondrej Tereň - webmajster +421 902 177 147 ondrej.teren@kht.sk
     
Partneri
Sociálne siete
Návštevnosť

TOPlist