Prepravný poriadok

Prepravný poriadok
pre dopravu osôb
nostalgickými vlakmi ŽSR

Pripravované akcie

Plán akcií
na rok 2021
pripravujeme


Náhodné foto

   Záchrana, renovácia i prevádzka historických koľajových vozidiel je činnosť pomerne náročná a zodpovedná. Zachránené historické lokomotívy, či vozne, sa nachádzajú mnohokrát v žalostnom stave. Po opotrebovaní a vyradení z prevádzky stáli dlhú dobu zabudnuté niekde vo vysokej tráve pri plote pod holým nebom a vplyvom dažďa, zimy, slnka, mrazu a vetra prečkali mnohé roky, až kým sa rozhodlo o ich muzeálnom využití a boli zachránené. Mnohokrát zhrdzavené, zhnité, rozkradnuté kopy šrotu, ale predsa také vzácne a jedinečné. Aby sa z tohto žalostného stavu opäť stala pekná vyleštená fučiaca lokomotíva, či pohodlný osobný vozeň, je potrebné vynaložiť veľa práce, ktorá si vyžaduje, ako čas tak i vysoké náklady. Zachránené vozidlo treba najprv celé rozobrať, všetky dielce dôkladne očistiť a zakonzervovať. Na jednotlivých prvkoch zistiť rozsah opotrebenia a poškodenia. Opraviteľné súčiastky opraviť, neopraviteľné a chýbajúce nanovo vyrobiť. Až potom sa môže pristúpiť k postupnému skladaniu a kompletizácii, ktorých výsledkom je opäť vystavovateľný, či v lepšom prípade prevádzkyschopný exponát.

   Ako vidieť, oprava historických koľajových vozidiel je činnosť náročná a zdĺhavá, preto nie je žiadnou zvláštnosťou, že i napriek veľkému nadšeniu a vynaloženému úsiliu trvá takáto oprava aj niekoľko rokov.

   Opravená, vyleštená mašinka je síce krásna, ale povedzme si úprimne, najkrajšia je „živá“, keď sa hýbe vlastnou silou. Keď v okolí vonia dym spáleného čierneho uhlia, keď sa krajinou ozývajú ostré výfuky pary a nad komínom rušňa sa obláčiky bielej pary miešajú s čiernym dymom. Vysoká cena kvalitného čierneho uhlia, olejov, a iných prevádzkových látok, zvýšená údržba a starostlivosť spôsobuje prevádzku historických koľajových vozidiel pomerne nákladnou. Preto aj napriek ochote a podpore železničných spoločností a organizácii je prítomnosť historických koľajových vozidiel na našich tratiach a možnosť povoziť sa v nich, pomerne nízka.

   Ak vás oslovila myšlienka záchrany historických koľajových vozidiel, ich zachovanie pre budúce generácie, či vás nadchlo čaro a romantika jazdy starým vláčikom a chceli by ste aj vy priložiť svoju ruku k dielu, veľmi radi privítame vašu pomoc. Forma pomoci a jej rozsah môže byť rôzna. Veľmi radi privítame vo svojom kolektíve nové pracovné sily a nezištnú pomoc pri:

    - opravách a údržbe vozidiel

    - propagovaní a príprave nostalgických podujatí

    - zaobstarávaní finančných prostriedkov (2 % z daní, sponzortsvo)

    - zaobstarávaní materiálnych zdrojov (materiál, prevádzkové látky)

    - pri vytváraní projektov (možnosti financovania z fondov EU), tlmočnícke práce (preloženie www stránky do angličtiny, nemčiny), vydávaní publikácii (fotografie, videonahrávky, knihy, pohľadnice)


   Významnou pomocou je však aj využívanie našich služieb a produktov. To znamená, ak je vám železnica blízka, prísť sa s nami starým vláčikom povoziť, prípadne si jazdu mimoriadneho historického vlaku na vami zvolenej trase a vo vami zvolenom termíne objednať.

Partneri
Sociálne siete
Návštevnosť

TOPlist