Prepravný poriadok

Prepravný poriadok
pre dopravu osôb
nostalgickými vlakmi ŽSR

Pripravované akcie

Plán akcií
na rok 2021
pripravujeme


Náhodné foto
Strana:  1  2  3  4

T 678.0 a T 679.0 - všeobecný popis

    Diesel-elektrické rušne T 678.0, nazývané "Pomaranč", alebo "Cénula" sa vyrábali v závode ČKD Praha v rokoch 1962 až 1964. Spolu ich bolo vyrobených 17 kusov. Rušne boli v podstate zhodné s rušňami typu T 679.0, ktoré mali v strojovni doplnený parný generátor na vykurovanie vlakových súprav. Rušňov radu T 679.0 bolo v rokoch 1962 až 1965 vyrobených spolu 27 kusov. Hoci sa jednalo o veľmi moderné rušne k ďalšej výrobe už nedošlo a to najmä z dôvodu dodávky rušňov radu T 679.1 z bývalého ZSSR.

    Oba typy rušňov predstavovali v dobách svojho vzniku výrazný technický pokrok a stali sa na dlhú dobu základom náročnej rýchlikovej i nákladnej železničnej dopravy na našom území a pýchou československej konštrukčnej kancelárie. Pôsobili vo viacerých rušňových depách v Čechách i na Slovensku, ale centrom ich pôsobnosti sa stalo rušňové depo vo Zvolene. Tu boli sústredené v najväčšom množstve a zabezpečovali vozbu najťažších rýchlikov i nákladných vlakov na náročných horských tratiach v okolí Zvolena.

    Rušňové čaty si nové rušne vďaka jednoduchosti, spoľahlivosti i vysokej výkonnosti obľúbili. Jedinečným zvukom preplňovaného osemvalca a netradičným vzhľadom si rušne obľúbili aj obyvatelia pozdĺž tratí, kde slúžili. Známe sú tzv. Kriváňske postrky, či ťažké dunenie tunelmi cez Čremošné. To boli výkony pre T 678.0 a T 679.0 snáď najtypickejšie.

    Opotrebenie dlhoročnou prevádzkou, veľké množstvo mladších rušňov série T 669.0, T 669.1, T 679.1, T 478.3, T 478.4 spôsobilo postupné ubúdanie "Cénul" z našich tratí a ich veľmi rýchly koniec. Smutnou udalosťou, ktorá k ich rýchlemu koncu pomohla, je aj skutočnosť, že boli súkromnou firmou vykupované a predávané na šrot do Rakúska. Posledná zošrotovaná cénula bola T 678.005, definitívne odstavená v septembri 1996 a v rušňovom depe Zvolen zošrotovaná v lete 1998. Podarilo sa z nej zachrániť spaľovací motor a niekoľko ďalších drobných častí, ktoré sú však len torzom z kedysi krásnej lokomotívy.

    Pre muzeálne účely sa podarilo zachrániť T 678.012, T 678.016 a T 679.019. Zatiaľ čo, T 678.016 stojí ako studený nepojazdný exponát v Múzeu Dopravy v Bratislave, rušne T 678.012 a T 679.019 mali to šťastie, že boli sprevádzkované a môžu i dnes svojou činnosťou dokumentovať svoju krásu a silu.

Strana:  1  2  3  4
Partneri
Sociálne siete
Návštevnosť

TOPlist